Ano ang silbi sa pagkanta ng Lupang Hinirang at Panunumpa sa Watawat? Abkors alam na natin yan simula nang tayo’y tumuntong sa paaralan. Pero sa mga nangyayari ngayon sa bansang Pilipinas, natutuwa pa ba tayo na ganito ang kinahihinatnan ng ating mga kapwa Filipino? Nararamdaman ba natin kung paano tayo lokohin ng mga taong itinalaga sa pwesto para pamunuan ang ating Inang Bayan? Maniwala man tayo o hindi, pinipilit natin ibangon ang ating bayan sa kahirapan na dulot ng mga taong may katiwalian sa panunungkulan. Pinipilit natin pagandahin ang ating bansa sa kapangitan na dulot ng polusyon ng mga taong may pagkukulang sa pangangalaga ng kalikasan. Masaya pa ba tayo na bawat laman ng pahayagan at iba pang babasahin, bawat balita sa telebisyon at radyo ay mga hindi kanais-nais na krimen, awayan ng mga may iba’t ibang ipinaglalaban, korapsiyon ng mga nanunungkulan, karahasan ng mga walang pinagaralan, mataas na presyo ng mga bilihin sa kabila ng maliit na sahod, patayan, huldapan at nakawan sa iba’t ibang bahagi ng bayang sinilangan, at marami pang iba? Maligaya pa ba tayo o napipilitan lang tayo na itaguyod itong ating pamamalagi sa bansa subalit alam natin na wala ng magandang pagbabago? Masasabi ba natin na maunlad na tayo pero ito parin ang ating nadarama – ang walang pagbabagong sistema sa lipunan, hilaw na bunga ng demokrasya, ang hindi pagkakapantay-pantay sa isa’t isa, ang hindi pagkakaunawaan sa mga adhikain at pagasa?  Bawat henerasyon na isinisilang, ito ang kanilang kamumulatan – ang Pilipinas nating mahal ay isang kawawang nilalang sa kabila ng natamong kasarinlan. Bawat pahina ng ating kasaysayan na nailalathala, kasabay nito ang pagluha na dulot ng sakit na nadarama ng ating bansa. (ALEX C. BADION 09/27/13)

What’s the use of singing the Lupang Hinirang and Panunumpa sa Watawat? Of course, we knew them from the very start when we stepped in school. But what’s happening in the Philippines right now?  Are we glad that we came at this point for our fellow Filipinos? Can we feel how we are cheated by the people whom we voted to lead our Mother Philippines? Believe it or not, we are trying to uplift our nation out of poverty due to graft and corruption of some government leaders. We are trying to beautify our polluted country  due to the negligence of our leaders and the  result of poor stewardship in our environment. Are we still happy whenever we read headlines of leading newspapers, news  on different radios and televisions and other brutal crimes, arguments due to different ideologies, corruption, social problems due to lack pf education, increasing prices of basic commodities despite of a very low salary, killings, holdups and stealing in different  places and many others. Are we still happy or are we just forced to stay in our country despite we know for a fact that no changes happened at all. Can we say that our country is progressive but we still feel the same way – no changes in the system of our society, unripe fruit of democracy, inequality, different viewpoints about hopes and aspirations?  Every generation coming will see  the Philippines in her pitiful aura despite she gained her independence way back hundred years ago. Each written page of our history goes with our tears  due to the excruciating pain of our country. (ALEX C. BADION 10/03/13)